Fotobiomodulacja może znacząco poprawić mikrobiom

Fotobiomodulacja (PBM) znacząco zmieniła różnorodność mikrobiologiczną mikrobiomu, efekt najbardziej widoczny u myszy leczonych trzy razy w tygodniu światłem bliskiej podczerwieni (808 nm)

PBM wyprodukował plik 10.000-krotny wzrost udział pożytecznej bakterii Allobaculum w mikroflorze myszy po 14 dniach leczenia.

Wstępne badania (niepublikowane) wskazują na podobną korzystną reakcję u ludzi, w tym wzrost liczby 3 pożytecznych gatunków bakterii i spadek stosunku Firmicutes: Bacteroides, wskaźnika proponowanego jako wskaźnik zdrowia jelit.

„Obecnie uznaje się, że zdrowy mikrobiom jelitowy jest w dużej mierze odpowiedzialny za zdrowego człowieka.

Zmianom stanu zdrowia ludzi i organizmów modelowych towarzyszą zmiany w jelitach #microbiome ”.

Uwaga dodatkowa: w tym czasopiśmie autorzy zwracają uwagę na szkodliwy wpływ światła ultrafioletowego na mikrobiom, ale może tak nie być.

Od niedawna Narrowband #Ultrafioletowy światło wykazuje korzystną modulację mikrobiomu u ludzi.

ref: https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/photob.2019.4628

ref: https://www.emr-tek.com/post/narrow-band-ultraviolet-b-light-modulate-the-human-intestinal-microbiome